Αίτημα ένταξης στο Μητρώο

Προσοχή: Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. , Ε.Τ.Ε.Π. και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι παραπάνω επιλέγονται-εγγράφονται από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους σαν Εκπαιδευτές κατευθείαν στα Επιμορφωτικά τους προγράμματα.

Αντικείμενο βασικού τίτλου σπουδών

Ελεύθερος επαγγελματίας, Ιδιωτικός υπάλληλος, Δημόσιος υπάλληλος κλπ

Μπορείτε να κάνετε πολλαπλή επιλογή εώς 5 γνωστικών αντικειμένων

Εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας κατωτέρω, το βιογραφικό σας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο (δημόσιο προφίλ σας) του Κέντρου. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος: 6 MB. | Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf,doc,docx | Μέγιστος αριθμός αρχείων: 1

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου:

Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος: 3.00 MB. | Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: jpg,jpeg,png | Μέγιστος αριθμός αρχείων: 1

Προαιρετική συμπλήρωση, θα προστεθούν στο δημόσιο προφίλ σας

Προαιρετική συμπλήρωση, θα προστεθούν στο δημόσιο προφίλ σας

Προαιρετική συμπλήρωση, θα προστεθούν στο δημόσιο προφίλ σας

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

κάντε κλίκ εδώ για να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(παρακαλούμε πατήστε μία φορά μόνο το κουμπί “Υποβολή” και περιμένετε ώσπου το Πληροφοριακό Σύστημα σας εμφανίσει τον μοναδικό κωδικό της αίτησης σας )