Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιλέγουμε το Επιμορφωτικό πρόγραμμα απο την λίστα

Κάνουμε κλίκ στον τίτλο του και μεταφερόμαστε στην σελίδα του

Στην σελίδα του πατάμε στον συνδεσμο “Αιτηση Εγγραφής”.

Υπηρεσίες

Εκπαιδευόμενους

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής.
Είσοδος Σπουδαστών.
Διαχείριση ατομικού προφίλ.
Ηλεκτρονική γραμματεία
.

Εκπαιδευτές

Αίτηση Υποβολής για το Μητρώο Εκπαιδευτών.
Διαχείριση ατομικού προφίλ Εκπαιδευτή
.
-Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας.
Αίτηση πιστοποιητικών.

Εγχειρίδια Χρήσης Συστήματος