Προσοχή: Έαν παρακολουθείτε ή έχετε παρακολουθήσει άλλο Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ και έχετε ήδη λογαριασμό πρόσβασης, παρακαλούμε κάντε είσοδο στο σύστημα απο εδώ, ώστε να υποβάλλετε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το παρών πρόγραμμα

Η ημερομηνία συμπληρώνεται αυτόματα

Επιλέξτε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε

Εισάγετε το γνωστικό σας αντικείμενο

Εισάγετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτήσατε

Εισάγετε το αντικείμενο των σπουδών σας

Εισάγετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που φοιτήσατε για το μεταπτυχιακό σας

Εισάγετε το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών σας

Εισάγετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο αποκτήσατε τον διδακτορικό τίτλο

Εισάγετε το αντικείμενο του διδακτορικού σας

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι, άνεργοι ή εργαζόμενοι, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου η Τεχνικής Σχολής ΟΑΕΔ, αντίστοιχης ειδικότητας και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, στις ειδικότητες που αναφέρονται κάτωθι: 1. Μηχανοτεχνίτης (κατηγορίας 1 και 2) 2. Ηλεκτροτεχνίτης (κατηγορίας 1 και 2) 3. Τεχνίτης συστήματος πέδησης 4. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων 5. Τεχνίτης εξαερωτήρων - αναμικτήρων (καρμπιρατέρ) 6. Τεχνίτης οργάνων 7. Τεχνίτης αναρτήσεων 8. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) 9. Τεχνίτης ψυγείων 10. Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιού) 11. Τεχνίτης βαφής 12. Τεχνίτης τροχών 13. Τεχνίτης συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων 14. Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 15. Τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων (κατηγορίας 1 και 2) 16. Διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων (κατηγορίας 1 και 2) 17. Τεχνίτης μικροφθορών 18. Τεχνίτης ψηφιακού ταχογράφου Τα παραπάνω θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Tα παραπάνω ψηφιακά αρχεία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο συμπιεσμένο κατά zip ή rar ή 7z και να μεταφορτωθούν εδώ. Μέγιστο μέγεθος 6Μb.

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου:

κάντε κλίκ εδώ για να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης