Προσοχή: Έαν παρακολουθείτε ή έχετε παρακολουθήσει άλλο Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ και έχετε ήδη λογαριασμό πρόσβασης, παρακαλούμε κάντε είσοδο στο σύστημα απο εδώ, ώστε να υποβάλλετε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το παρών πρόγραμμα

Η ημερομηνία συμπληρώνεται αυτόματα

Επιλέξτε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε

Εισάγετε το γνωστικό σας αντικείμενο

Εισάγετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτήσατε

Εισάγετε το αντικείμενο των σπουδών σας

Εισάγετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που φοιτήσατε για το μεταπτυχιακό σας

Εισάγετε το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών σας

Εισάγετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο αποκτήσατε τον διδακτορικό τίτλο

Εισάγετε το αντικείμενο του διδακτορικού σας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία).
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί).
  • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).
Tα παραπάνω ψηφιακά αρχεία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο συμπιεσμένο κατά zip ή rar ή 7z και να μεταφορτωθούν εδώ. Μέγιστο μέγεθος 6Μb.

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου:

κάντε κλίκ εδώ για να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης